Meny Stäng

Uppskatta och mät, m och cm

16,00kr

Tabellblad där eleverna uppskattar och mäter med längdenheterna meter och centimeter, för årskurserna 1 – 3.