Meny Stäng

Uppskatta och mät, omkrets

16,00kr

Tabellblad där eleverna uppskattar och mäter omkrets, för årskurserna 1 – 3.