Meny Stäng

Uppskatta och mät tid, s och min

16,00kr

Tabellblad där eleverna uppskattar och mäter tidsenheterna minuter och sekunder, för årskurserna 1 – 3.