Meny Stäng

Blogg

Nationella proven i matematik

De nationella proven i matematik för årskurs 6 är som bekant inställda 2021, men det är inte de nationella proven för matematik för årskurs 3. Därför har vi arbetat fram en checklista med en sammanfattning av allt som eleverna ska ha med sig utifrån kunskapskraven. Vi har också tagit fram tester för de olika matematiska områdena Taluppfattning, Tals användning, Algebra, Sannolikhet och statstik, Geometri, Samband och förändring och Problemlösning. Uppgifterna i testerna liknar de som eleverna sedan kommer att möta i de nationella proven. Tanken är att testerna används för att checka av kunskapsläget inför de nationella proven och därför har vi valt att skriva att det är en träning inför de nationella proven i matematik.