Meny Stäng

Sammanfattning av elevens kunskaper inför de nationella proven i åk 3

0,00kr

Använd kopieringsunderlaget för att sammanställa resultaten av testerna inför de nationella proven.  Testerna hjälper dig att stämma av dina elevers kunskaper inom de matematiska områdena Taluppfattning, Tals användning, Algebra, Problemlösning, Geometri, Sannolikhet och Statistik samt Samband och förändring. Uppgifterna är skrivna på liknande sätt som de uppgifter som eleverna sedan kommer att möta i de nationella proven i matematik för årskurs 3.

Want a discount? Become a member by purchasing Årsabonnemang KLASS or Årsabonnemang KLASS 2024-2025!

Använd kopieringsunderlaget för att sammanställa resultaten av testerna inför de nationella proven.  Testerna hjälper dig att stämma av dina elevers kunskaper inom de matematiska områdena Taluppfattning, Tals användning, Algebra, Problemlösning, Geometri, Sannolikhet och Statistik samt Samband och förändring. Uppgifterna är skrivna på liknande sätt som de uppgifter som eleverna sedan kommer att möta i de nationella proven i matematik för årskurs 3.