Meny Stäng

Träna inför de nationella proven i åk 3 – paket med Geometri, Sannolikhet och statistik samt Samband och förändring

70,00kr

Kopieringsunderlagen innehåller 12 övningsblad som du kan använda för att stämma av dina elevers kunskaper inom de matematiska områdena Geometri, Sannolikhet och Statistik samt Samband och förändring. Uppgifterna är skrivna på liknande sätt som de uppgifter som eleverna sedan kommer att möta i de nationella proven i matematik för årskurs 3.

Kopieringsunderlagen innehåller 12 övningsblad som du kan använda för att stämma av dina elevers kunskaper inom de matematiska områdena Geometri, Sannolikhet och Statistik samt Samband och förändring. Uppgifterna är skrivna på liknande sätt som de uppgifter som eleverna sedan kommer att möta i de nationella proven i matematik för årskurs 3.