Meny Stäng

Träna inför de nationella proven i åk 6 – paket med geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring

70,00kr

Kopieringsunderlagen innehåller tester för att du ska kunna stämma av dina elevers kunskaper inom de matematiska områdena geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring. Uppgifterna är skrivna på liknande sätt som de uppgifter som eleverna sedan kommer att möta i de nationella proven i matematik för årskurs 6.

Kopieringsunderlagen innehåller tester för att du ska kunna stämma av dina elevers kunskaper inom de matematiska områdena geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring. Uppgifterna är skrivna på liknande sätt som de uppgifter som eleverna sedan kommer att möta i de nationella proven i matematik för årskurs 6.